Rechtshulp Rivierenland

Gratis juridisch advies
 

Rechten en plichten voor huurder van een woningWanneer u een woning huurt moet u de huur zoals in de huurovereenkomst is overeengekomen op tijd betalen. Jaarlijks kan de huur worden aangepast (geindexeerd) en moet u deze verhoging in principe accepteren. U moet de woning gebruiken waarvoor het is bedoeld, nl. bewoning en mag geen overlast bezorgen aan uw buren of anderen. Voorts bent u zelf verantwoordelijk voor kleine reparaties in en aan de woning.

Als huurder geniet u huurbescherming. Heeft u een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, dan eindigt de overeenkomst op de datum zoals afgesproken. Huurt u een sociale woning, woonwagen of kamer voor onbepaalde tijd dan kan de verhuurder de huur niet zomaar opzeggen. Hiervoor heeft de verhuurder een hele goede en dringende reden nodig.

De verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud. De overheid geeft een opsomming voor de verdeling van het onderhoud tussen huurder en verhuurder. Voldoet de verhuurder niet aan zijn onderhoudsplicht, dan kunt u om huurverlaging vragen bij de huurcommissie.


Wanneer u een geschil hebt over de huurprijs, het groot onderhoud of de servicekosten, dan kunt u de huurcommissie schriftelijk vragen een uitspraak te doen. Een andere mogelijkheid is het huurgeschil aan de rechter voor te leggen. De rechter kan over alle soorten huurgeschillen een uitspraak doen. 

Heeft u advies of rechtshulp nodig in een huurzaak, dan kunt u het onze jurist of advocaat vragen. Meer informatie over huur en huurbescherming vindt u hier!

 
E-mailen
Bellen