Rechtshulp Rivierenland

Gratis juridisch advies
 

De arbeidsovereenkomst

Van een arbeidsovereenkomst is sprake als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
U bent in dienst van de werkgever en deze kan u opdrachten geven en de inhoud van het werk bepalen.        U voert zelf het werk uit waarvoor u bent aangenomen. Voor het uitgevoerde werk wordt loon betaald. 

Een arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. Het is verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen, want dan staan een aantal rechten en plichten voor u en uw werkgever vast.

Is er geen duidelijk vastgelegde arbeidsrelatie? Dan kan verwarring ontstaan over de afspraken met uw werkgever. Als u 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor dezelfde werkgever werkt, dan mag u ervan uitgaan dat een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw werkgever u ten minste het minimumloon moet betalen. En u niet zomaar mag ontslaan. Is uw werkgever het hier niet mee eens? Dan moet hij bewijzen dat u geen arbeidsovereenkomst heeft.

Vast contract of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijdsduur. In de arbeidsovereenkomst wordt aangegeven wanneer het contract eindigt, bijvoorbeeld op een specifieke datum of aan het einde van een bepaald project. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt geen einddatum genoemd. Een vast contract loopt door tot de werknemer of de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt. 

Werknemers met een contract voor bepaalde tijd hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Werkgevers moeten werknemers met een tijdelijk contract op de hoogte houden van vacatures voor een vaste aanstelling. 

Als werkgever en werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer overeenkomen, dan geldt voor de werkgever de aanzegtermijn. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voor afloop van het contract schriftelijk moet laten weten of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. 

Een arbeidsovereenkomst vooronbepaalde tijd eindigt  wanneer de werknemer ontslag neemt, of wanneer de werkgever het contract beëindigt. De werkgever moet zich hierbij aan de regels rond ontslag houden.


Heeft u een juridisch geschil met de werkgever en wilt u advies, dan kunt u het geschil voorleggen aan onze jurist of advocaat arbeidsrecht. Zij kunnen u informeren over uw rechten en plichten, zoals uitbetaling van het loon, transitievergoeding, verlof en vakantiedagen, zwangerschapsverlof, aangezegd ontslag en beëindigingsovereenkomst. Wacht bij een aangezegd ontslag of ontslag op staande voet niet te lang, maar neem direct contact op met één van onze juristen of advocaten gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

U kunt met onze jurist of advocaat een belafspraak maken, waarna u op de aangegeven datum en tijdstip door onze jurist of advocaat arbeidsrecht wordt gebeld. Klik hier voor het maken van een belafspraak. 
E-mailen
Bellen